Kategoria obejmuje podstawowe szkolenie w zakresie:

  • Umiejętności efektywnego uczenia się
  • Metoda szybkiego czytania speed reading
  • Szybkie pisanie na klawiaturze touch typing
  • Umiejętność robienia notatek i rysunków, diagramów, rysunek techniczny
  • Wyszukiwanie informacji i ich weryfikacja, research, Google i inne wyszukiwarki, Wikipedia
  • Darmowe szkolenie online: Open Courseware (MIT), Khan Academy, YouTube
  • Korzystanie z narzędzi online do pracy kolaboracyjnej
  • Obsługa komputera, smartfona
  • Znajomość pakietów biurowych jak MS Office, Open Office czy Google Suite
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa, password managers, programy antywirusowe, ataki: phishing, wirus, hoax, identity theft.

Wprowadzenie do aplikacji Epesi z omówieniem historii oraz ogólnym omówieniem jakie korzyści może odnieść student dzięki jej znajomości.

Po zakończeniu tego kursu student będzie zaznajomiony zarówno z zasadami działania aplikacji Epesi, jakie są jej zastosowania oraz jakie korzyści przynosi wdrożenie systemów klasy CRM i ERP.