Kategoria Soft Skills obejmuje:

  • Umiejętność komunikacji: business writing, e-mail, rozmowa przez telefon, spotkania biznesowe, prezentacje (w tym sprzedażowa, produktu, projektu)
  • Język angielski
  • Filozofia
  • Zarządzanie czasem
  • Umiejętność uczenia się i wyszukiwania informacji
  • Organizacja pracy
  • Polityka i wiadomości ze świata
  • Kultura i sztuka