Szkolenie z platformy Epesi:

- Open Source CRM - Epesi Core
- Dokumentacja, instalacja, archiwizacja danych, migracja na nowy serwer, odzysk danych
- Architektura - modularność, Epesi Store
- Modyfikacje z poziomu GUI - panel administratora: dodawanie nowych pól, Custom Recordset
- Import i migracja danych
- Moduły Premium - przegląd, umiejętność łączenia w różne kombinacje
- Moduły na zamówienie - jak tworzyć tzw. software requirements
- Tworzenie własnych modułów: Hello World tutorial i bardziej zaawansowane przykłady.
- Przeprowadzanie wdrożeń